[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
XXIV Rajd Szlakami Niepodległości.

Organizator

PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku
Telefon
85 744 56 50
Email
ro.pttk.bialystok@gmail.com
Strona WWW
http://www.bialystok.pttk.pl/

Miejsce

PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 53 lokal 3/3, 15-002 Białystok

Data

09 Lis 2019
Wydarzenie się odbyło

Godzina

09:30 - 16:00

Koszt

15-20 zł

XXIV Rajd Szlakami Niepodległości.

PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku zaprasza na XXIV Jesienny Rajd Pieszy „Szlakami Niepodległości”

Informacje od organizatora:

09 listopada 2019 r.

Czarna Białostocka

REGULAMIN:

I. CELE RAJDU
– obchody 101 – tej rocznicy odzyskania niepodległości;
– poznanie historii naszego regionu;
– popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych okolic Białegostoku;
– upowszechnienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz szlaków turystycznych;
– propagowanie turystycznych form spędzania wolnego czasu;
– zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej;

MIEJSCE ZAKOŃCZENIA RAJDU:
Czarna Białostocka, siedziba Nadleśnictwa

TERMIN RAJDU: 09 listopada 2019 r. (sobota)

WARUNKI UCZESTNICTWA
– uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK, szkoły oraz turyści indywidualni;
– 10-osobowa szkolna drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie trwania rajdu;
– zgłoszenie na rajd należy przesłać na adres Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku: ro.pttk.bialystok@gmail.com, w terminie do dnia 05 listopada 2019 r.

Wpisowe w wysokości: członkowie PTTK 15 zł, pozostali uczestnicy 20 zł
należy wpłacić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 (z dopiskiem „Rajd Niepodległości”) lub w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30-16:00, środa w godz. 8:30-17.30)
– opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego;
– bez wcześniejszego zgłoszenia drużyna na rajd nie zostanie przyjęta;
– w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane;

V. TRASY RAJDU:

I. Święta Woda – Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka
Długość trasy ok. 12 km
Startujemy o godz. 9:45.
Zbiórka uczestników na przystanku BKM linii 100 w Świętej Wodzie
Dojazd BKM – linia nr 100 godz. 9.15

II. Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka
Długość trasy ok. 9 km
Startujemy o godz. 10. Zbiórka uczestników na przystanku PKP Czarny Blok
Dojazd PKP – godz. 9:35

UWAGA !!! uczestnicy rajdu płacą za dojazd do miejsca startu i powrót do Białegostoku we własnym zakresie

VI. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
– przewodnictwo na trasach rajdu;
– ognisko z kiełbaskami (kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata);
– pamiątkową odznakę;
– potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;
– nagrody w konkursach;

VI. SPRZĘT I EKWIPUNEK
Każda drużyna powinna posiadać:
– apteczkę pierwszej pomocy

Każdy uczestnik powinien posiadać:
– legitymację szkolną lub dowód osobisty;
– odzież i obuwie dostosowane do wędrówki, pogody i pory roku;

VIII. PRZEBIEG IMPREZY
godz. 9.45. – 13.30 wędrówka na wybranych trasach
godz. 13.30 – 14.30 ognisko turystyczne, konkurs piosenki wojskowej, inne niespodzianki 🙂
godz. 14.30 – 15.30 zakończenie rajdu,
powrót do Białegostoku PKP, PKS, Voyager Trans

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych
– małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy
– uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad KARTY TURYSTY, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p.poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy
– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI
KOMANDOR RAJDU: ADAM S. SZEPIEL

Przeczytaj więcej
Zapiski oficera Armii Czerwonej - spektakl online
Zapiski oficera Armii Czerwonej – spektakl online