[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

Organizator

Stowarzyszenie Szukamy Polski
Email
szukamypolski@gmail.com
Strona WWW
http://www.szukamypolski.com

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Data

13 Lis 2019
Wydarzenie się odbyło

Godzina

09:30 - 14:00

Koszt

Darmowy

V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

Informacje od organizatora:

V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Program forum przewiduje między innymi wystąpienie p. Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora “Szkoły aktywnego Seniora” na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także debata oksfordzkiej z tezą „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.

Program V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników
 • 10:00 – 10:10 Powitanie – Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski
 • 10:10 – 10:20 Wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 • 10:20 – 10:40 Integracja środowiskowa i międzypokoleniowa na przykładzie “Szkoly @ktywnego Seniora – Nowa misja biblioteki publicznej w XXI wieku – dr Lidia Maria Jedlińska,.główny specjalista ds. integracji społecznej, Koordynator Programu “Szkoła @ktywnego Seniora”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • 10:40 – 10:50 Nie tylko książki, czyli senior w bibliotece – Dorota Łuckiewicz, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • 10:50 – 11:00 Kultura dla seniorów. Czy istnieje w podlaskich miastach oferta kulturalna skierowana do seniorów? – na podstawie wyników diagnozy stanu kultury w województwie podlaskim w ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego – Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab
 • 11:00 – 11:50 Przykłady dobrej praktyki działań senioralnych Wystąpienia po 8 – 10 min.
 • 1. „Seniorzy w akcji” – Anna Sędziak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
 • 2. Działania prozdrowotne Rady Seniorów w Sejnach – Jerzy Nazaruk, Rada Seniorów, UTW Sejny
 • 3. Rada Seniorów w Supraślu po roku działalności – Genowefa Obuchowicz, Rada Seniorów, Supraśl
 • 4. Międzypokoleniowe działania klubu seniora w Suwałkach – Maria Jolanta Lauryn, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów w Suwałkach
 • Uczestnicy mają głos – dyskusja
 • 11:50 – 12:00 Pomoc społeczna dla osób starszych na terenie województwa podlaskiego – Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 • 12:00 – 12:10 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura” – Michał Heller, przewodniczący Kapituły konkursu
 • 12:10 – 12:30 Przerwa kawowa, wernisaż wystawy prac laureatów konkursu fotograficznego „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura”
 • 12:30 – 13:50 Debata oksfordzka „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne” – marszałek debaty Bożena Bednarek, Stowarzyszenie Szukamy Polski
 • 13:50 – 14:00 Podsumowanie Forum, zakończenie
 • 14:00 Obiad

Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też wernisaż prac laureatów konkursu.

Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno – informacyjny.

Przeczytaj więcej
I Przełajowy Bieg Wiosny
[Odwołane] I Przełajowy Bieg Wiosny