XVII Podlaski Rajd Długodystansowy

Organizator

Zażynek
Telefon
85 744 56 50
Email
ro.pttk.bialystok@gmail.com
Strona WWW
http://www.bialystok.pttk.pl

Miejsce

Zażynek
Sienkiewicza 53 lok.3/3, 15-002 Białystok

Data

21 Wrz 2019 - 22 Wrz 2019

Godzina

11:00 - 16:00

Koszt

70 zł

Podlaski Rajd Długodystansowy “Zażynek”

Informacje od organizatora:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU

oraz
KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK
w BIAŁYMSTOKU

zapraszają na:

XVII PODLASKI RAJD DŁUGODYSTANSOWY

pamięci Jacka Konopko

„ZAŻYNEK 2019”

21 – 22 września 2019

Szukaj nas w sieci
www.bialystok.pttk.pl
ro.pttk.bialystok@gmail.com
oraz na Facebooku

REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 53, 15-002 Białystok
tel./fax. 85 744 56 50; tel. 85 744 55 60

ZAŻYNEK – Odwieczny kult rolnictwa u tych plemion lechickich, które od mieszkania wśród pól przezwane zostały Polakami, musiał dać oczywiście początek prastarym obrzędom i zwyczajom rolniczym, których ślad pozostał w naszych dożynkach.
(Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, tom IV)

REGULAMIN

IMPREZA:
Rajd indywidualny, dzienno – nocny polegający na przebyciu pieszo lub rowerem wyznaczonej trasy w limicie 24 godz. Odbędzie się na terenie Puszczy Białowieskiej i Ladzkiej (Nadleśnictwa: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka) w dniach 21 – 22.09.2019 r. z bazą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, ul. Stoczek 2.

Długości tras wynoszą:
– piesza 100 km
– kolarska 300 km

Nie będzie prowadzona klasyfikacja czasowa. Za skracanie trasy i opuszczanie punktów kontrolnych grozi dyskwalifikacja. O rezygnacji z kontynuowania trasy uczestnik obowiązany jest powiadomić organizatorów. Osoba zwieziona z trasy nie może kontynuować wędrówki/jazdy.

KAŻDY UCZESTNIK STARTUJE NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W rajdzie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, mają doświadczenie w pokonywaniu długich tras i dobrą kondycję, potrafią poruszać się w terenie z mapą i kompasem.
• Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, rodzaj trasy należy przesłać na adres e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com w terminie do 13.09.2019 r.
• WPISOWE w wysokości 70 zł od osoby należy wpłacić na konto: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem: „ZAŻYNEK”

UWAGA! Niepełnoletni mogą startować po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców i pod opieką osoby pełnoletniej (1 opiekun na max. 5 osób).

Zgłoszenie uznamy za pełne dopiero po potwierdzeniu wpłaty wpisowego.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
• stałą bazę;
• opis trasy i mapę w skali 1:50 000 z naniesionym przebiegiem trasy;
• dyplomy za udział;
• Identyfikator;
• herbatę i wodę mineralną w bazie;
• ciepły posiłek turystyczny;
• upominki dla uczestników;
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;
• możliwość przybycia do bazy na noc przed rajdem (tzw. nocleg wstępny) za dodatkową opłatą 10 zł (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu).

UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ:
• mapę obszaru – Puszcza Białowieska;
• dowód tożsamości;
• kompas i latarkę;
• śpiwór i karimatę;
• apteczkę pierwszej pomocy ;
• obuwie na zmianę w bazie;
• odpowiedni ubiór i obuwie dostosowane do wędrówki w trudnym terenie, pogody i pory roku;
• żywność na czas trwania rajdu, kubek, menażkę;
• każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie

UWAGA! Osoby zgłaszające się na trasę kolarską muszą mieć własny rower! Urządzenia GPS zostają w domu!!!

PROGRAM IMPREZY:
PIĄTEK 20.09.2018 r.
od godz. 16.00 czynna baza dla chętnych na nocleg wstępny
SOBOTA 21.09.2018 r.
9.00 – 11.00 wydawanie kart startowych
11.00 uroczyste rozpoczęcie rajdu
12.00 start tras
NIEDZIELA 22.09.2018 r.
12.00 zamknięcie tras
12.15 uroczyste zakończenie rajdu
16.00 zamknięcie bazy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
• w przypadku niezgłoszenia się na start nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego;
• uczestników obowiązuje przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów ochrony P.POŻ, kodeksu drogowego;
• przepisów ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy, poleceń organizatorów;
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników wobec siebie, osób trzecich i władz terenowych, ale zawsze chętnie służą pomocą;
• interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

DOJAZD:
Białowieża położona jest 90 km na południowy wschód od Białegostoku. Na tej trasie funkcjonuje komunikacja prywatnego przewoźnika „Voyager”. Baza rajdu mieści się w Szkole Podstawowej w Białowieży, ul. Stoczek 2.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Komandor Rajdu
Krzysztof Jakubowski

Przeczytaj więcej
Wtajemniczenie. Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim - wyprzedane
Ciekawi świata: Wtajemniczenie. Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim – wyprzedane