[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
Konkurs Na skraju / Competition On The Edge

Organizator

Zubroffka Short Film Festival
Telefon
85 742 23 70
Strona WWW
http://www.zubroffka.pl

Miejsce

Galeria Arsenał elektrownia
Elektryczna 13, Białystok 15-080

Data

06 Gru 2019
Wydarzenie się odbyło

Godzina

18:00 - 19:45

Koszt

Darmowy

Konkurs Na skraju / Competition On The Edge

W ramach 14. MFFK Żubroffka zapraszamy na pokaz konkursowy filmów eksperymentalnych i wideo-artu skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów

Informacje od organizatora:

Konkurs Na skraju – eksperyment i wideo-art
Competition On The Edge – experiment and video-art

6.12.2019, 18:00
Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna 13 (od ul. Świętojańskiej)
wstęp wolny / admission free

Kolejność konkursowa / Screening schedule:

  • Bavure, Donato Sansone , Francja 2018, 4′
  • Hard On, reż. Joanna Rytel, Szwecja 2019, 19’
  • Je te tiens, reż. Sergio Caballero, Hiszpania 2019, 21′
  • Sans objets/No Objects, reż. Moïa Jobin-Paré, Kanada 2019, 6’31”
  • The Dawn of Ape, reż., 水江未来 / MIRAI MIZUE Japonia 2019, 4′
  • Entropia, reż. Buda Flóra Anna, Węgry 2019, 10:30″
  • Talv vihmametsas/ Winter in the Rainforest, reż. Anu-Laura Tuttelberg, Estonia, Litwa, Meksyk 2019, 8’35”
  • Pharmacia erotica, reż. Georghe Preda, Rumunia 2018, 15′
  • Poetika Anima, reż. Kriss Sagan, Słowacja 2018, 5’13”

Bavure
director/reżyser: Donato Sansone
director of photography/zdjęcia: Donato Sansone
France/Francja 2018, 5’

In the beginning was the Stain. A paintbrush reveals a being of gouache, opens him, transforms him, twists him, completes him. From this accelerated evolution arises a conquering being…

Na początku jest Plama. Ale pędzel odkrywa istotę z gwaszu, otwiera ją, zmienia, wygina, dopełnia. Rezultatem tej przyspieszonej ewolucji jest istota zwycięska…

—————————————————

Entropia
director/reżyserka: Flóra Anna Buda
director of photography/zdjęcia: Flóra Anna Buda
music/muzyka: Gergely Matos
Hungary/Węgry 2019, 10’30”

“Entropia” is a container of three parallel universes where three girls are living in different circumstances. One of them represents the animalistic side of human nature, one of them is a consumer fulfilled with her own frustrations, and the third one is living in a futuristic room where she has to run to keep the system work. Suddenly a fly flies over the three universes and makes a bug in the system. Because of that bug the three universes start collapsing and the girls are able to move towards each other.

„Entropia” to pojemnik mieszczący trzy równoległe wszechświaty z trzema dziewczynami żyjącymi w różnych warunkach. Jedna z nich reprezentuje zwierzęcą stronę ludzkiej natury, druga jest konsumentką zaspokojoną własnymi frustracjami, a trzecia mieszka w futurystycznym pokoju, w którym musi biec, aby utrzymać działanie systemu. Nagły przelot muchy nad trzema wszechświatami powoduje błąd w systemie, w wyniku czego zaczynają się one rozpadać, a dziewczyny mogą się w końcu do siebie zbliżyć.

—————————————————

Hard On
director/reżyserka: Joanna Rytel
director of photography/zdjęcia: Lisabi Fridell
music/muzyka: Saralunden och Easter
Sweden/Szwecja 2019, 19’

Secretly she is filming everything. In a surreal apartment a cougar, a guest, a child and promises of a dog if the child plays along.

Ona w sekrecie filmuje wszystko. W surrealistycznym mieszkaniu kuguar, gość, dziecko i obietnice pieska w prezencie, jeżeli dziecko będzie grzeczne.

—————————————————

Je te tiens
director/reżyser: Sergio Caballero
director of photography/zdjęcia: Claudia Mallart
music/muzyka: Pedro Alcalde, Sergio Caballero
Spain/Hiszpania 2019, 21’

It is the road trip of a mother and her daughter through strange worlds. The daughter wants to kill herself and the mother will try to talk her out of it.

Podróż matki i córki przez dziwaczne światy. Córka chce się zabić, a matka próbuje jej to wyperswadować.

—————————————————

Pharmacia Erotica
director/reżyser: Gheorghe Preda
director of photography/zdjęcia: Silviu Stavila
Romania/Rumunia 2018, 15’

Ana, a professional model, remembers during a photo shoot of the transformation of her boyfriend into an animal. Largely influenced by Kafka ‘s short story, “The Metamorphosis”, the film is a tribute to Flemish and Dutch painting from the 16th and 17th centuries.

Podczas sesji zdjęciowej zawodowa modelka Ana przypomina sobie transformację swojego chłopaka w zwierzę. Film, inspirowany opowiadaniem Kafki „Przemiana”, to hołd dla malarstwa flamandzkiego i holenderskiego z XVI i XVII wieku.

—————————————————

Poetika Anima
director/reżyserka: Kriss Sagan
director of photography/zdjęcia: Kriss Sagan
music/muzyka: Frederic Robinson
Slovakia/Słowacja 2018, 5’13”

Non-narrative animated film based on a lyrical poem created by the synthesis of director’s diary notes. Countless symbols and visual metaphors, along with the original atmospheric music by Frederic Robinson, create a story rich with interpretations about a woman who transforms her disheartenment within a fluid spacetime.

Nienarracyjny film animowany, oparty na wierszu stworzonym przez syntezę notatek reżysera. Niezliczone symbole i metafory wizualne z akompaniamentem klimatycznej muzyki Frederica Robinsona tworzą historię bogatą w interpretacje o kobiecie, która przekształca swoje rozczarowanie w płynnej czasoprzestrzeni.

—————————————————

Sans objets
No Objects
director/reżyserka: Moïa Jobin-Paré
directors of photography/zdjęcia: Yannick Grandmont; Moïa Jobin-Paré
music/muzyka: Cédric Dind-Lavoie
Canada/Kanada 2019, 6’31”

Textures, repetition, vibrations, oscillations and sounds: the image is heard. Scratched and scarred photos form a cascading avalanche of shapes, a choreography of people performing repetitive tasks, their silhouettes etched directly onto the surface. “No Objects” is the work of an artist who views the image as a hybrid of matter and motion. Gestures and sleight of hand are everything. Bodies are transformed by light as the moving images in this experimental short speak for themselves, their impact amplified by an intense sound design.

Tekstury, repetycje, wibracje, wahania i dźwięki: obraz jest słyszany. Porysowane i poranione zdjęcia tworzą lawinę kształtów, choreografię ludzi wykonujących powtarzające się zadania, ich sylwetki wyryte bezpośrednio na ich powierzchni. Film jest dziełem artysty, widzącym obraz jako hybrydę materii i ruchu. Gesty i sprytne sztuczki są wszystkim. Poprzez światło ciała ulegają transformacji, a ruchome obrazy mówią same za siebie, ich efekt wzmocniony jest intensywną aranżacją dźwięku.

—————————————————

Talv vihmametsas
Winter in the Rainforest
director/reżyserks: Anu-Laura Tuttelberg
directors of photography/zdjęcia: Rodrigo Pérez Alcocer, Anu-Laura Tuttelberg
Estonia, Lithuania, Mexico/Estonia, Litwa, Meksyk 2019, 8’35

Scenes of the dance of life and death in the lush tropical nature as it is lived day by day, year by year, by the magical creatures that inhabit the wilderness of our dreams.

Sceny tańca życia i śmierci wśród bujnej tropikalnej przyrody wykonywanego dzień po dniu, rok po roku przez magiczne istoty zamieszkujące puszczę naszych snów.

—————————————————

The Dawn of Ape
director/reżyser: Mirai Mizue
director of photography/zdjęcia: Mirai Mizue
music/muzyka: Twoth
Japan/Japonia 2019, 4’

Here is the world’s first animation made to be watched by chimpanzees. Just for this once, we will show it to you humans.

Pierwsza na świecie animacja przeznaczona dla szympansów. Ten jeden jedyny raz zostanie pokazana wam, ludziom.

Tagi:
Przeczytaj więcej
Zróbmy album rodzinny!
[ODWOŁANE] Zróbmy album rodzinny!