[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
Stulecie Starosielc - wernisaż i spacer historyczny.

Stulecie Starosielc – wernisaż i spacer historyczny.

Rocznica nadania praw miejskich.

W niedzielę (22.09.2019) pochód mieszkańców przeszedł przez najstarsze części osiedla Starosielce. Był on spowodowany nie tylko dość szczególnym świętem, ale i chęcią poznania historii, na którą składa się miasto… Starosielce.

W tym roku mija 100 lat, od powstania miasta Starosielce. Pomimo tego, że istniało niespełna 35 lat, do roku 1954, to pozostawiło po sobie całkiem sporo pamiątek. Dzisiejsza dzielnica Białegostoku zawdzięcza swoje istnienie rozwojowi kolei żelaznej w Imperium Rosyjskim, to właśnie w Starosielcach rząd carski ulokował warsztaty kolejowe.

W celu upamiętnienia tej rocznicy Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury zorganizowały dwa wydarzenia.

Pierwszym było otwarcie wystawy plenerowej, która ukazuje życie mieszkańców od lat 90. XIX w. po 60. XX w. i wiąże się z przemysłem kolejarskim miasta. Drugim był spacer historyczny z licencjonowanym przewodnikiem PTTK Pawłem Olszewskim, historykiem od 30 lat związany ze Starosielcami.

Pełna galeria zdjęć dostępna na fanpage Aktywnie W Mieście na Facebook.

Dodatkowo w ramach projektu Mediateka Centrum im. Ludwika Zamenhofa, udostępniono wywiady z mieszkańcami Starosielc. Dostępne są w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19.

Materiały eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Można ją oglądać przy ulicy Wrocławskiej 6. Wystawa będzie czynna do 27 paździenika.

Przeczytaj więcej
Ciekawa promocja miasta Białystok
Ciekawa promocja miasta Białystok