Świadczenia sponsorskie i działania komunikacyjne

Mimo iż pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane przepisami podatkowymi ani przepisami kodeksu cywilnego istota i cechy sponsoringu zostały określone przez praktykę gospodarczą. Kierujemy się zasadą, iż są to transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez Sponsora oraz podmiot sponsorowany (Fundację).

Fundacja w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych na rzecz Sponsora otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.

Celem działań promocyjnych na rzecz Sponsora jest kreowanie pozytywnego wizerunku Sponsora, pozycjonowanie i prezentowanie logo lub innych znaków towarowych, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki Sponsora.

Świadczenia sponsorskie

Mimo iż świadczenia sponsorskie zależą od indywidualnych ustaleń między Fundacją a Sponsorem oraz od realizowanego projektu, jak i wysokości wsparcia, można wymienić między innymi:

 • działania afiliacyjne na rzecz Sponsora
 • umieszczenie baneru reklamowego na stronie głównej portalu
 • uwzględnienie banneru reklamowego Sponsora w rotatorach reklamowych (więcej informacji)
 • umieszczenie logo sponsora w zakładce ” O Fundacji” w dziale Sponsorzy i Partnerzy
 • umieszczenie logo sponsora w materiałach drukowanych promujących akcje sponsorowane
 • tytuł Sponsora tytularnego Aktywnie W Mieście TEAM (Sponsor drużyny, lub Sponsor główny)
 • umieszczenie logo Sponsora w stopce strony (Sponsor główny)
 • działania Social Media na rzecz Sponsora (Facebook, Instagram)
 • tytuł Sponsora Strategicznego Aktywnie W Mieście (Sponsor główny Fundacji)
 • inne działania zaproponowane przez Sponsora

Działania komunikacyjne

Tak samo, jak w przypadku świadczeń sponsorskich, działania komunikacyjne zależne są od ustaleń indywidualnych między stronami. Głównymi kanałami komunikacji są Social Media oraz portal Aktywnie W Mieście.

 • kampanie Facebook
 • kampanie Instagram
 • artykuły na portalu
 • materiały drukowane
 • cross’owe kampanie marketingowe

O fundacjiPartnerzyŚrodowiskoAkWM TEAM Świadczenia sponsorskie Darowizna