Odpowiedzialność za środowisko

Cele środowiskowe:

  • Zużywanie energii w sposób zrównoważony. Poszukujemy sposobów redukcji zużycia energii w biurze fundacji.
  • Ograniczenie zużycia wody bieżącej.
  • Ograniczenie zużycia papieru. Drukujemy jedynie dokumenty, które tego wymagają.

Odpowiedzialne eksploatowanie zasobów jest ważne, jednak biorąc pod uwagę stopień zanieczyszczenia środowiska, postanowiliśmy wziąć spraw “we własne” ręce. Czynnie wspieramy i pomagamy w organizacji akcji pro-ekologicznych.

Akcje pro-ekologiczne

Biorąc odpowiedzialność za ekosystem, który eksploatujemy, czynnie udzielamy się oraz promujemy akcje mające na celu walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Jedną z takich inicjatyw jest Miejskie Sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego. Pomysłodawcami i organizatorami akcji są Konrad CzarnieckiWojciech DąbrowskiNorbert Podgórski i Feliks Bańka.

Dzięki działaniom promocyjnym udało się zwerbować prawie setkę Białostoczan, którzy zebrali 500 kg odpadów.

Akcje 2019

Miejskie Sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego – edycja jesienna. – 19.10.2019

Miejskie Sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego – 27.07.2019

Planowane akcje w 2020 r.

  • Wsparcie Miejskiego Sprzątania Lasu Zwierzynieckiego
  • Organizacja dwóch edycji “Rzeka Biała – i czysta”

O fundacjiPartnerzyŚrodowiskoAkWM TEAM Świadczenia sponsorskie Darowizna