[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo

O Fundacji

Postęp technologiczny XXI wieku znacząco wpłynął na styl i sposób życia ludzi. Łatwość zdobywania i ilość informacji napływających z sieci przytłacza i zmienia światopogląd ludzi, doprowadzając do marginalizacji relacji międzyludzkich, sprowadzając je do bezosobowych słów w sieci. Fundacja Aktywnie w Mieście została powołana, aby wspierać ludzi oczekujący od życia czegoś więcej niż impreza w klubie. Aktywnie w Mieście ma inspirować mieszkańców Białegostoku, Podlasia i Polski do spędzania czasu aktywnie, poprzez pokazanie, że można to robić inaczej. Jest to projekt przeznaczony dla AKTYWNYCH w wielu znaczeniach tego słowa, nie tylko sportowców.

Najważniejsze cele fundacji

 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości, przeciwdziałania dyskryminacji
  oraz wykluczeniu społecznemu.
 • Kreowanie społeczeństwa odpowiedzialnego ekologicznie.
 • Promocja rozwoju kultury, sztuki, sportu i podejmowanie związanych z nimi inicjatyw.
 • Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia
 • Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań prospołecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę, sztukę i sport.
 • Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego.

Środowisko

Biorąc odpowiedzialność za ekosystem, który eksploatujemy, czynnie udzielamy się oraz promujemy akcje mające na celu walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Pomogliśmy w organizacji pierwszej edycji Miejskiego Sprzątania Lasu Zwierzynieckiego. Dzięki działaniom promocyjnym udało się zwerbować prawie setkę Białostoczan, którzy zebrali 500 kg odpadów.

Zamierzamy dalej intensywnie wspomagać jak i organizować akcje pro-ekologiczne.

Odpowiedzialność za środowisko.

Aktywnie W Mieście TEAM

Poza promocją wydarzeń sportowych fundacja zwerbowała własną grupę biegową, której jednym z celów jest promowanie aktywnego trybu życia. Jednym z jej sukcesów było zajęcie 6. miejsca w sztafecie firmowej podczas tegorocznej sztafety Electrum Ekiden.

Dowiedz się więcej o drużynie Aktywnie W Mieście TEAM, poznaj ideę i cele.

Projekt LUDZIE BIAŁEGOSTOKU

Ludzie Białegostoku jest społecznym projektem, w którym prezentujemy osoby pozytywnie odciskające swoje piętno na lokalnych społecznościach. Są to osoby z pasją, które nierzadko w ramach własnego wolnego czasu, rozwijają świadomość kulturalną, sportową czy artystyczną jednocześnie przeciwdziałają wykluczeniom. Aby trafić do Ludzi Białegostoku, nie wystarczy być znanym aktorem czy piosenkarzem ( 😉 ), trzeba mieć realny wpływ na otoczenie.

Jak wesprzeć działania fundacji?

Fundację Aktywnie W Mieście można wesprzeć na wiele sposobów. Obecnie poszukujemy sponsora głównego jak również sponsorów planowanych akcji oraz drużyny sportowej.

1. Pakiety sponsorskie.

Działania kierowane głównie do firm, które zmierzają do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany. Zasady współpracy są ustalane indywidualnie. Obszary sponsoringu:

 • Sponsor Główny Fundacji
 • Sponsor Aktywnie W Mieście TEAM
 • Sponsor Aktywnie Poza Miastem (rozpoczęcie maj 2020r.)
 • Sponsorzy organizowanych wydarzeń

Świadczenia sponsorskie i działania komunikacyjne

2. Korzyści obopólne.

Portal Aktywnie W Mieście, ma specjalnie przygotowane miejsca reklamowe, których wykupienie jest kolejną możliwością wsparcia Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów administracyjnych związanych z działalnością Fundacji. Jednocześnie reklamodawca zyskuje wymierne korzyści z współpracy.

Więcej informacji na temat reklamy.

3. Dodatkowe obszary wsparcia


O fundacjiPartnerzyŚrodowiskoAkWM TEAM Świadczenia sponsorskie Darowizna