O Fundacji

Postęp technologiczny XXI wieku znacząco wpłynął na styl i sposób życia ludzi. Łatwość zdobywania i ilość informacji napływających z sieci przytłacza i zmienia światopogląd ludzi, doprowadzając do marginalizacji relacji międzyludzkich, sprowadzając je do bezosobowych słów w sieci. Fundacja Aktywnie w Mieście została powołana, aby inspirować mieszkańców Białegostoku, Podlasia i Polski do spędzania czasu aktywnie, poprzez pokazanie, że można to robić inaczej. Jest to projekt przeznaczony dla AKTYWNYCH w wielu znaczeniach tego słowa, nie tylko sportowców.

#lubięaktywnie

Najważniejsze cele fundacji

  • Promocja rozwoju kultury, sztuki, sportu i podejmowanie związanych z nimi inicjatyw.
  • Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia
  • Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań prospołecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę, sztukę i sport.
  • Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego.

Media Obywatelskie

Portal Aktywnie W Mieście ma na celu spełniać oczekiwania mieszkańców Podlasia i Białegostoku chcących spędzać wolny czas aktywnie i wartościowo. Jesteśmy młodymi ludźmi dostrzegającymi problemy podlaskiego społeczeństwa dotyczące monotonii, wypalenia zawodowego czy pracoholizmu. Poszukując sposobów na aktywne (i wartościowe) spędzanie czasu odkryliśmy wiele możliwości w naszym regionie. Dlatego postanowiliśmy stworzyć medium społeczne tudzież inicjatywę, której celem jest dotarcie do ludzi, zaangażowanie ich i pokazanie, że w stolicy Podlasia, jak i całym regionie odbywa się wiele ciekawych i wartościowych wydarzeń. Jednym z kluczowych elementów portalu, jest prowadzenie kalendarza wydarzeń, który przez wzgląd na wygodę użytkowników i przejrzystość informacji, zawiera wszystkie aktualne wydarzenia z regionu.

www.aktywniewmiescie.pl

Akademia Aktywnego Życia

Akademia Aktywnego Życia to oferta skierowana do osób zainteresowanych zmianą swoich nawyków żywieniowych, poprawą zdrowia i samopoczucia. Poprzez 6 tygodniowy cykl spotkań z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz trenerem personalnym, chcemy przekazać uczestnikom rzetelną wiedzę, nauczyć ich zasad zdrowego odżywiania i racjonalnych wyborów. Spotykamy się w małych, maksymalnie ośmioosobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy czują się swobodnie, a prowadzący mogą poświęcić im odpowiednią ilość czasu. Każdy uczestnik będzie miał przeprowadzone dwie analizy składu masy ciała, zostanie objęty opieką dietetyka przez cały okres trwania szkolenia. Dostanie również indywidualny jadłospis dostosowany do jego potrzeb oraz opiekę trenera personalnego podczas zajęć fitness.

Dowiedz się więcej o Akademii Aktywnego życia.

Aktywnie W Mieście TEAM

Poza promocją wydarzeń sportowych fundacja zwerbowała własną grupę biegową, której jednym z celów jest promowanie aktywnego trybu życia. Jednym z jej sukcesów było zajęcie 6. miejsca w sztafecie firmowej podczas tegorocznej sztafety Electrum Ekiden.

Dowiedz się więcej o drużynie Aktywnie W Mieście TEAM, poznaj ideę i cele.

Środowisko

Biorąc odpowiedzialność za ekosystem, który eksploatujemy, czynnie udzielamy się oraz promujemy akcje mające na celu walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Pomogliśmy w organizacji pierwszej edycji Miejskiego Sprzątania Lasu Zwierzynieckiego. Dzięki działaniom promocyjnym udało się zwerbować prawie setkę Białostoczan, którzy zebrali 500 kg odpadów.

Zamierzamy dalej intensywnie wspomagać jak i organizować akcje pro-ekologiczne.

Odpowiedzialność za środowisko.

Projekt LUDZIE BIAŁEGOSTOKU

Ludzie Białegostoku jest społecznym projektem, w którym prezentujemy osoby pozytywnie odciskające swoje piętno na lokalnych społecznościach. Są to osoby z pasją, które nierzadko w ramach własnego wolnego czasu, rozwijają świadomość kulturalną, sportową czy artystyczną jednocześnie przeciwdziałają wykluczeniom. Aby trafić do Ludzi Białegostoku, nie wystarczy być znanym aktorem czy piosenkarzem ( 😉 ), trzeba mieć realny wpływ na otoczenie.

Jak wesprzeć działania fundacji?

Fundację Aktywnie W Mieście można wesprzeć na wiele sposobów. Obecnie poszukujemy sponsora głównego jak również sponsorów planowanych akcji oraz drużyny sportowej.

1. Pakiety sponsorskie.

Działania kierowane głównie do firm, które zmierzają do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany. Zasady współpracy są ustalane indywidualnie. Obszary sponsoringu:

  • Sponsor Główny Fundacji
  • Sponsor Aktywnie W Mieście TEAM
  • Sponsor Aktywnie Poza Miastem
  • Sponsorzy organizowanych wydarzeń
  • Sponsor Akademii Aktywnego Życia

Świadczenia sponsorskie i działania komunikacyjne

2. Korzyści obopólne.

Portal Aktywnie W Mieście, ma specjalnie przygotowane miejsca reklamowe, których wykupienie jest kolejną możliwością wsparcia Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów administracyjnych związanych z działalnością Fundacji. Jednocześnie reklamodawca zyskuje wymierne korzyści z współpracy.

Więcej informacji na temat reklamy.

3. Dodatkowe obszary wsparcia


O fundacjiPartnerzyŚrodowiskoAkWM TEAM Świadczenia sponsorskie Darowizna