[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
smieci

Miejskie Sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego

Szczytny cel i dobrze spędzony czas.

Projekt „Miejskie sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego” to inicjatywa społeczna, której głównym celem jest zorganizowanie wydarzenia dającego każdej zainteresowanej osobie możliwość realnego zaangażowania się w działania na rzecz rozwiązania na gruncie lokalnym jednego z największych problemów współczesności -zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Chcemy również, aby była to akcja społeczna mobilizująca do realnego działania, zachęcająca do aktywności obywatelskiej oraz integrująca osoby mieszkające w Białymstoku i jego okolicach, które są zaangażowane w działania proekologiczne. Ponadto chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy zanieczyszczenia środowiska oraz nieracjonalnej gospodarki odpadami, a także zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności naszego miasta. Jednym z głównych założeń inicjatywy jest organizacja wydarzenia przy możliwie najniższym koszcie dla środowiska. W tym celu przez cały okres realizacji projektu m.in. ograniczamy do minimum zużycie fizycznych zasobów takich jak papier.

Pomysł realizacji projektu powstał jako odpowiedź na potrzebę zaangażowania się w
działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska wyrażoną przez wiele osób.
Akcja ma charakter całkowicie społeczny. Planowany termin rozpoczęcia wydarzenia
to godzina 13:30, 27 lipca (sobota) bieżącego roku. Wydarzenie odbędzie się na
terenie Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku (obszar między ulicami: 11 listopada,
Zwierzyniecką oraz Żwirki i Wigury). Organizatorami wydarzenia pod patronatem
Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Kronenberga są Konrad
Czarnecki
oraz Wojciech Dąbrowski. Wydarzenie objęte jest Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Pierwszą edycję Miejskiego sprzątania Lasu Zwierzynieckiego wspierają restauracje
Cechowa, The Sherlock Holmes oraz Pizza Majstry. W związku z tym, każdy
uczestnik wydarzenia otrzyma po jego zakończeniu kupon zniżkowy -10%. Będzie
on ważny w wyżej wymienionych restauracjach, w dniu wydarzenia. Worki na śmieci
dla uczestników wydarzenia zapewnia Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Białymstoku
. Worki zostaną rozdane przez organizatorów.

Plan wydarzenia:

  • 13:30 – 14:00 – rozpoczęcie wydarzenia, zbiórka uczestników w Parku Konstytucji 3 Maja (koniec głównej alei od strony ulicy Zwierzynieckiej – przed kładką dla pieszych), rozdanie worków na odpady, przejście do Lasu Zwierzynieckiego
  • 14:00 – 16:00 – sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego – główna część akcji
  • 16:00 – 16:30 – przekazanie worków z odpadami (przed głównym wyjściem z Lasu od strony ulicy Zwierzynieckiej), powrót do miejsca zbiórki uczestników, zakończenie i podsumowanie wydarzenia
Przeczytaj więcej
Marek Gierszał reżyseruje „Pensjonat Pana Bielańskiego”
Marek Gierszał reżyseruje „Pensjonat Pana Bielańskiego”