wschód kultury

Festiwal Wschód Kultury

BIAŁYSTOK – RZESZÓW - LUBLIN

Już ósmy raz Festiwal Wschód Kultury – Inny Wymiar zagości w Białymstoku. W tym roku białostocka edycja zainauguruje cały festiwalowy cykl.

Lubelska odsłona festiwalu – Inne Brzmienia oraz rzeszowska – Europejski Stadion Kultury odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Wschód Kultury to cykl festiwali organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i samorządy Rzeszowa, Lublina i Białegostoku w ramach współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Celem projektu, niezmiennie, jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, twórczy dialog, wymiana doświadczeń i artystycznych doznań. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania trzech miast w jeden spójny projekt.

Terminy festiwalu

Białostocka edycja Wschodu Kultury, znana pod nazwą Inny Wymiar, odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2020 r. Jubileuszowa 10. edycja Europejskiego Stadionu Kultury odbędzie się tydzień później, w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. w Rzeszowie. Cykl imprez zostanie zamknięty festiwalem Wschód Kultury – Inne Brzmienia, który planujemy w Lublinie w dniach 3-6 września 2020 r.

Wspólna decyzja Narodowego Centrum Kultury i miast partnerskich o zmianach dat festiwali jest spowodowana trwającą epidemią SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych i imprez masowych. Organizacja i ostateczny program festiwali w planowanych terminach są ściśle uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Jak pokazują ostatnie lata i kolejne edycje Wschodu Kultury, współpraca kulturalna między największymi i najważniejszymi miastami Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia a naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami zza wschodniej granicy daje niezwykłe efekty, a sam festiwal stanowi skuteczną i dobrze przyjmowaną przez mieszkańców miast formę wzajemnego poznawania się oraz prezentacji kulturowej różnorodności wschodniej Polski. Od wielu lat organizatorom udaje się stworzyć różnorodną i interdyscyplinarną przestrzeń inspiracji i wymiany doświadczeń. Wierzę, że koncepcja artystyczna tegorocznego festiwalu – zdeterminowana sytuacją epidemiczną – spotka się z zainteresowaniem  publiczności i umili letni czas mieszkańcom i turystom odwiedzającym Białystok, Lublin i Rzeszów. Pierwszym sukcesem jest jednak to, że organizatorzy podjęli ryzyko i wysiłek organizacji festiwalu, za co im już teraz bardzo dziękuję, kibicując, by wszystko odbyło się zgodnie z planem.

komentuje Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Trailer Festiwalu

My, ludzie kultury – i twórcy i organizatorzy wydarzeń, w tych trudnych czasach, tęsknimy za żywym kontaktem ze sztuką, zrobimy więc wszystko, aby tegoroczny festiwal Wschód Kultury odbył się w zaplanowanym kształcie, z zachowaniem wszelkich zasad prewencji antycovidowej. Bezpieczeństwo artystów i uczestników festiwalu to dla nas absolutny priorytet. Podczas każdej odsłony Wschodu Kultury we wszystkich miastach zostaną zastosowane rygorystyczne środki bezpieczeństwa epidemicznego, ale też – w związku z mniejszą niż zwykle liczbą widzów w miejscach wydarzeń – zapewnimy streamingi i retransmisje za pośrednictwem mediów (internet, telewizja, podcast) dla tych, którzy nie będą mogli w nich uczestniczyć fizycznie. To stwarza możliwość dotarcia do równie dużej, a może nawet znacznie szerszej rzeszy odbiorców. W tym roku – mimo trudnej sytuacji – NCK zwiększyło finansowanie naszego wspólnego projektu. Wspieramy twórców i samorządowe instytucje kultury i wiemy, jak bardzo teraz tego wsparcia potrzebują.

mówi prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Program festiwali opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych instytucji kultury i artystów, wymianie projektów między miastami, a także współpracy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja Prasowa Festiwalu Wschód Kultury
Przeczytaj więcej
boieng boeing
„Boeing, Boeing” – premiera spektaklu w Teatrze Dramatycznym