[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich

Informacja nt. głosowania w II turze

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w walce o prezydenturę już 12 lipca.

W związku z tym prosimy białostoczan, aby sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców załatwiali głównie w formie elektronicznej, pocztą lub wrzucali wniosek do urny podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1. Ważna informacja – wszystkie wnioski złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania! Urząd Miejski w Białymstoku.

Dopisać się do spisu wyborców na drugą turę głosowania można do 7 lipca

Wniosek mogą złożyć osoby, które przebywają czasowo w Białymstoku, w tym w dniu wyborów. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez www.gov.pl, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca

Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Zaświadczenia urząd nie może wysłać pocztą ani elektronicznie. Niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Na podstawie tego zaświadczenia osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać poza miejscem zamieszkania, może głosować w miejscu pobytu.

Akt pełnomocnictwa do głosowania

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który kończy w dniu głosowania 60 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do 3 lipca.

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony przez wszystkich wyborców do 30 czerwca. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie, może zgłosić zamiar najpóźniej do 10 lipca.

Wyborcy, którzy wnioski w powyższych sprawach składali przed I turą wyborów, nie muszą robić tego ponownie. Wszystkie wnioski złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Przeczytaj więcej
75-lecie Teatru Dramatycznego